jeugd en volwassenen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking

De Zorgnijverij biedt dagbesteding aan jongeren en jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychische stoornis. In onze werkplaats wordt onder professionele begeleiding gewerkt aan klein meubilair en diverse trendy houten accessoires. Centraal staat een veilige omgeving waar iedere medewerker zich prettig voelt en gewaardeerd weet. De Zorgnijverij is ontstaan omdat er mensen zijn die bijzondere aandacht en begeleiding nodig hebben.

De Zorgnijverij onderscheidt zich door kleinschalig en familiair te zijn. Uiteraard zonder de professionaliteit uit het oog te verliezen. Dankzij de kleinschaligheid in de Zorgnijverij kennen we elkaar en onze klanten goed. Ook onderhouden we het contact met de ouders en de persoonlijk begeleiders van onze klanten. Zij lopen regelmatig binnen voor een kop koffie. Wij waarderen het wanneer er interesse is naar het werk van onze klanten. Het helpt hen in het ervaren van succes en zij worden door deze aanmoedigingen extra gestimuleerd zich te ontwikkelen op het gebied waar hun kracht ligt.

Wij noemen onze klanten van Volwassenen Groep/Individueel onze medewerkers. We bevestigen onze medewerker in zijn burgerschap: hij heeft een zinvolle daginvulling, werkt samen met anderen en produceert goederen die daadwerkelijk door anderen gebruikt worden. Daarmee participeert onze medewerker ondanks zijn beperkingen toch in de samenleving. In de Zorgnijverij gebruiken we het maken van producten als middel om het psychisch welbevinden te bevorderen, zelfvertrouwen te vergroten, sociale vaardigheden en woonvaardigheden en zelfzorgvaardigheden voor zover mogelijk te ontwikkelen en behouden, en de mantelzorgers te ontlasten.

In de Zorgnijverij werken wij met certificaten. Als de medewerkers een handeling goed kunnen uitvoeren staat er uiteraard een beloning tegenover. Dankzij deze certificaten kan de medewerker een portfolio opbouwen om trots op te zijn. En wanneer de mogelijkheid daar is, is het voor een eventuele vervolgstap ook erg handig om te laten zien waar je kwaliteiten liggen.

Op de bovenverdieping van de Zorgnijverij zijn er na schooltijd dagelijks kinderen te vinden. Zij komen bij ons voor buitenschoolse begeleiding. Ook in de vakanties worden kinderen begeleid in de Zorgnijverij. Zij doen op hun niveau afgestemde activiteiten en krijgen de ruimte om zichzelf te zijn en in een veilige omgeving te exploreren. Omdat de kinderen die bij ons worden begeleid een verstandelijke beperking hebben en daarnaast vaak psychiatrische problematiek, bieden wij individuele begeleiding en groepsbegeleiding in kleine groepen.

We bieden de mogelijkheid om uw kind op te halen uit school. Ook krijgen de kinderen een warme maaltijd aangeboden op de maandag, dinsdag en donderdagmiddag. Op woensdagmiddag wordt de lunch verzorgd.

Omdat we een contract met de BAR-gemeenten hebben, kunnen onze klanten uit deze gemeenten met een ZIN (Zorg-in-Natura) indicatie terecht. Verder kan iedereen met een PGB (persoonsgebonden budget) indicatie aankloppen.
Wilt u nader met ons kennismaken? Wij zien u graag! U kunt het contactformulier op de site invullen of telefonisch een afspraak maken.