Kidzcare is de naam voor de zorg die wij bieden aan kinderen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische beperking. Kinderen die overdag naar het Speciaal Onderwijs (SO of VSO) gaan, bieden wij buitenschoolse begeleiding, individuele begeleiding en groepsbegeleiding. Onze HBO-opgeleide jeugd- en gezinsprofessionals brengen de kinderen op een ongedwongen manier allerlei vaardigheden bij. Zij doen activiteiten met de kinderen en helpen hen in kleine stapjes de zelfredzaamheid te vergroten. Zij maken een begeleidingsplan en stellen leerdoelen op die met de ouders besproken en geëvalueerd worden. Regelmatig vinden er gesprekken met ouders en school plaats, zodat er eenduidigheid is in de opvoeding van ieder individueel kind. Ook bieden wij ambulante begeleiding en ouderbegeleiding.

Jeugd begeleiding groep

Buitenschoolse begeleiding op maandag / dinsdag / donderdag van 14:30 tot 18:30 (inclusief maaltijd) en op woensdag van 12:15 tot 16:15 (inclusief lunch). Voor kinderen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische beperking.
Posted By :
Comment :0

Jeugd begeleiding individueel

Buitenschoolse begeleiding op maandag / dinsdag / donderdag van 14:30 tot 18:30 (inclusief maaltijd) en op woensdag van 12:15 tot 16:15 (inclusief lunch). Voor kinderen met een ernstige verstandelijke beperking en/of psychiatrische beperking.
Posted By :
Comment :0