okt
14

We bieden individuele begeleiding aan jongeren (vanaf 16 jaar) en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking die vaak gepaard gaat met psychische problematiek.

Meestal gaat het hierbij om dezelfde dagactiviteiten als bij groepsbegeleiding, waarbij de medewerker (cliënt) individuele begeleiding nodig heeft om die uit te voeren. We maken klein meubilair, kastjes, serveerbladen, vogelhuisjes e.d. en knappen meubels op. Maar de medewerkers voeren ook corveetaken uit en helpen bij het boodschappen doen en schoonmaken van het door hen gebruikte servies en sanitair. Zo stimuleren we zoveel mogelijk de ontwikkeling en het behoud van vaardigheden op het gebied van sociale relaties, dagelijkse levensbehoeften en woonvaardigheden.

Ook kan andere invulling worden gegeven aan individuele begeleiding, gericht op specifieke vaardigheden waardoor de zelfredzaamheid vergroot wordt. Uiteraard wordt hiervoor een begeleidingsplan opgesteld en werken we aan de leerdoelen die daaruit voortvloeien.

De individuele begeleiding wordt gegeven op basis van een indicatie, vanuit Persoons Gebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZiN).