okt
17

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur en tot 16.00 uur.

In de Zorgnijverij werken speciale mensen. Onze medewerkers zijn jongeren (vanaf 16 jaar) en volwassenen met een verstandelijke beperking die vaak gepaard gaat met een psychiatrische beperking. We werken met hout. We maken klein meubilair, kastjes, serveerbladen, vogelhuisjes e.d. en volgen de trend op dit gebied. Ook knappen we meubels op. We maken het af met ons eigen ‘handgemaakt op de Zorgnijverij’ kwaliteitsstempel. We bieden onze artikelen te koop aan bij de plaatselijke middenstand en houden twee keer per jaar een fair voor familie, bekenden en belangstellenden op het terrein van de Zorgnijverij.

Onze medewerkers (cliënten) krijgen al werkende weg groepsbegeleiding van vakbekwame begeleiders. Via de dagbesteding kunnen we de medewerkers observeren op hun grove/fijne motoriek, taal – en cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden. Onze medewerkers zijn beperkt zelfredzaam en de eisen van onze maatschappij op het gebied van zelfstandigheid liggen voor hen hoog. Ze komen bijvoorbeeld zonder diploma of startkwalificatie uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Medewerkers ontwikkelen, door de voldoening die zij halen uit het maken van een product, geloof en zelfvertrouwen. Daarnaast leren zij structuur aan te brengen, zaken zelf te regelen en besluiten te nemen, taken uit te voeren en te plannen. Ze leren ook hun beperking te accepteren en hiermee om te gaan. Zo worden ze gestimuleerd om het eigen probleemoplossend vermogen te gebruiken. Ook worden de grove/fijne motoriek en de taal- en cognitieve ontwikkeling gestimuleerd. Als de medewerker iets onder de knie heeft, belonen we dit met een certificaat.

De medewerkers en begeleiders zijn collega’s van elkaar en zo gaan we ook met elkaar om. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de Zorgnijverij. Dit houdt in dat de medewerkers bij de dagactiviteiten zowel met hout werken als corveetaken hebben. Zij helpen mee met het schoonmaken van de toiletten en doen de afwas met de begeleiders. Ook houden zij de bovenverdieping schoon en gaan zij regelmatig mee om boodschappen te doen als dat nodig is. De medewerkers leren niet alleen voor timmerman, maar leren ook hoe ze meer zelfredzaam kunnen zijn op het gebied van de dagelijkse levensbehoeften, woonvaardigheden en sociale relaties. De groepsbegeleiding kan indien nodig aangevuld worden  met individuele begeleiding. 

Onze medewerkers hebben een indicatie op basis van een Persoons Gebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZiN).