Sponsor: Rotary club Barendrecht-Rhoon
Expertise: Dienstbaarheid boven eigenbelang

Rotary heeft als motto “Service above Self”, waarmee wordt bedoeld: je eigenbelang ondergeschikt maken aan dat van de maatschappij. Wij vinden het daarom belangrijk om zichtbaar te zijn in de samenleving en een bijdrage te leveren aan doelen die lokaal zijn; leed is niet altijd veraf maar soms ook heel dichtbij aanwezig.

Vandaar onze support voor de Zorgnijverij.