okt
13

Op maandag / dinsdag / donderdag van 14:30 tot 18:30 (inclusief maaltijd)

Op woensdag van 12:15 tot 16:15 (inclusief lunch)

We bieden individuele begeleiding aan kinderen en tieners met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische beperking. Ze volgen meestal het Speciaal Onderwijs of het Voortgezet Speciaal Onderwijs en ontvangen bij ons buitenschoolse begeleiding. Vaak is de beperking zodanig dat deelname aan de groepsbegeleiding niet mogelijk is.

In de begeleiding doen we leuke activiteiten samen zoals knutselen, bakken of een natuuractiviteit. Ondertussen werken we aan behoud en vergroten van de weerbaarheid en sociale vaardigheden.

De kinderen en tieners die bij ons komen hebben een indicatie op basis van een Persoons Gebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZiN).

Na schooltijd zijn ze welkom bij ons. Op maandag, dinsdag en donderdagmiddag komen de kinderen om half 3 uit school en worden zij begeleid tot half 7. Zij krijgen op deze dagen een maaltijd aangeboden en worden voor half 7 opgehaald. Op woensdagmiddag zijn zij welkom van 12.15 uur tot 16.15 uur.

Naast de begeleiding die we in de Zorgnijverij bieden, bieden we ook ambulante begeleiding. Dit kan opvoedondersteuning zijn, maar ook begeleiding van de jeugdige.