Naam: Stichting de Zorgnijverij
RSIN: 8549.20.195
Postadres: Arnhemseweg 27, 2994 LA Barendrecht

Doelstelling:

De Zorgnijverij voorziet in een dagbesteding voor jongeren en jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychische stoornis. Onze cliënten hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zijn ervan overtuigd dat acceptatie en vertrouwen de basis legt in het leven van ieder individu. Vanuit die basis willen we bereiken dat de tijd die de cliënten bij ons doorbrengen een positieve invloed heeft op hun ontwikkeling.

De Zorgnijverij zal de cliënten begeleiden en zoveel mogelijk vaardigheden aanleren. Zo zal de cliënt iedere keer weer een stapje maken richting de arbeidsmarkt. Hoe vaak we voordoen, hoelang we samendoen en nadoen totdat ze uiteindelijk zelf doen, zal bij iedere cliënt anders zijn. We waken ervoor dat de sfeer ontspannen en positief blijft op de Zorgnijverij. Iedereen is uniek en wij geloven dat positief stimuleren uiteindelijk bijdraagt tot groei in zelfvertrouwen van iedere medewerker.

De doelstelling van de Zorgnijverij is het zo optimaal mogelijk begeleiden van onze cliënten. Wij noemen onze cliënten medewerkers en benaderen hen ook op deze manier zonder de problematiek uit het oog te verliezen. Wij helpen onze cliënten in de groei van de persoonlijke ontwikkeling en het zelfvertrouwen, zodat ze hun talenten leren ontdekken en benutten.

De hoofdlijnen van het beleidsplan:

De activiteiten op de dagbesteding bestaan uit het maken van allerlei trendy accessoires op het gebied van houtbewerking. We maken klein meubilair, serveerbladen, vogelhuisjes e.d. en volgen de trend op dit gebied. Het is een geheel eigen lijn met ons eigen ‘handgemaakt op de Zorgnijverij’ kwaliteitsstempel. We bieden onze artikelen te koop aan bij de plaatselijke middenstand en houden twee keer per jaar een fair voor familie, bekenden en belangstellenden op het terrein van de Zorgnijverij. Dit wordt gecommuniceerd via social media en de plaatselijke kranten.

Wij begeleiden de medewerkers individueel waar nodig. Op deze manier kunnen we de medewerkers observeren op hun grove/fijne motoriek, taal – en cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden. Het is belangrijk dat onze medewerkers in de pauze even naar buiten gaan en een frisse neus halen. Dit is goed voor hun gezondheid en bovendien kunnen ze even ontspannen. Alleen als het regent blijven we binnen.

Wij stimuleren de medewerkers ook om samen te werken en elkaar te helpen als het nodig is. Zo leren ze het plezier van samenwerken te ontdekken. En natuurlijk samen de ruzies op te lossen.

Naast de dagbesteding zijn ook dagelijks, in de middag, kinderen met een verstandelijke beperking te vinden. Hen bieden wij buitenschoolse begeleiding. Dit bieden wij om het gezin waar deze kinderen in opgroeien, te ontlasten en om de kinderen een fijne middagbesteding te geven om hun eigen niveau. We proberen de ontwikkeling van de kinderen zoveel mogelijk positief te beinvloeden. We gaan ervan uit dat in ieder kind de potentie aanwezig is om te groeien en stimuleren hen om de zelfredzaamheid te vergroten.

Samenstelling Raad van Toezicht Zorgnijverij:

Mevrouw L. de Brouwer-Bezemer (voorzitter)
De heer G. Beyer (secretaris/penningmeester)

Mevrouw C. Andeweg-Ambachtsheer (algemeen lid)

Directeur Bestuurder:

Mevr. M.H. Noordijk-de Keijzer

Het beloningsbeleid van de Zorgnijverij:

Beloningsbeleid Raad van Bestuur
De leden van de Raad van Bestuur van Stichting de Zorgnijverij zijn als vrijwilliger aan de Zorgnijverij verbonden en worden niet betaald voor hun diensten. Wel kunnen zij onkosten declareren. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Beloningsbeleid directie
Overeenkomstig CAO Jeugdzorg

Beloningsbeleid personeel
Overeenkomstig CAO gehandicaptenzorg; overeenkomstig CAO Jeugdzorg

Financiële verantwoording
Inzage in jaarverantwoording 2017 vindt u hier.