Dagbesteding en begeleiding

Iedereen heeft mogelijkheden in zich en wij willen er graag aan meewerken om de zelfredzaamheid van onze cliënten te vergroten.

Groepsbegeleiding en individuele begeleiding

In de Zorgnijverij bieden we groepsbegeleiding en individuele begeleiding aan kinderen, tieners, jongeren en volwassenen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking.

Met jongeren (vanaf 16 jaar) en volwassenen maken we allerlei producten van hout. Denkt u hierbij aan kleine meubelen en accessoires voor in en rondom huis. Natuurlijk maken wij producten volgens de nieuwste trends op het gebied van wonen. Twee keer per jaar houden wij een Zorgnijverij Markt om alle producten te verkopen. Dat wordt gedaan door onze medewerkers zelf. We begeleiden onze speciale medewerkers en leren hen zoveel mogelijk vaardigheden aan. We gaan hierbij uit van voordoen – samen doen – na doen – zelf doen. Zo zullen ze iedere keer weer een stapje maken richting de arbeidsmarkt. Hoe vaak we voordoen, hoelang we samendoen en nadoen totdat ze uiteindelijk zelf doen, zal bij iedere medewerker anders zijn. We waken ervoor dat de sfeer ontspannen en positief blijft op de Zorgnijverij. Iedereen is uniek en wij geloven dat positief stimuleren uiteindelijk bijdraagt tot groei in zelfvertrouwen van iedere medewerker.

Aan kinderen en tieners bieden we buitenschoolse begeleiding. In een veilige en vertrouwde omgeving bieden we ontwikkelingsgerichte activiteiten aan. We benaderen ieder kind als een uniek en waardevol persoon. De kinderen hebben enerzijds liefde en aandacht nodig om ‘te groeien en te bloeien’ en anderzijds hebben ze richtlijnen nodig in de omgang met anderen. We vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om zichzelf te zijn. We bieden hen daarom een ontspannen sfeer zodat zij zich kunnen ontwikkelen en hun grenzen leren verleggen. Onze kinderen moeten de mogelijkheid hebben om ‘fouten’ te maken en daar weer van te leren.

Wij werken met een kwaliteitssysteem. Dit impliceert dat we aan leerdoelen werken en dagelijks in ons systeem bijhouden hoe het gaat met de ontwikkeling van onze klanten. Iedereen heeft mogelijkheden in zich en wij willen er graag aan meewerken om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten.

We vinden het erg belangrijk dat onze cliënten tevreden zijn. We spreken hier regelmatig over met hen en met hun vertegenwoordigers. Als men echt een klacht heeft, kan deze gemeld worden bij de bestuurder, Erna Noordijk. Komen we er samen niet uit dan kan men een klacht melden via de website erisietsmisgegaan.nl.

Vormen van begeleiding

Volwassenen begeleiding individueel

Voor jongeren (vanaf 16 jaar) en volwassenen met een (soms ernstige) verstandelijke beperking. De begeleiding is gericht op het aanleren van specifieke vaardigheden waardoor de zelfredzaamheid vergroot wordt.
Posted By :
Comment :0

Volwassenen begeleiding groep

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur en tot 16.00 uur. Voor jongeren (vanaf 16 jaar) en volwassenen met een verstandelijke beperking. We werken met hout en maken klein meubilair, kastjes, serveerbladen, vogelhuisjes et cetera.
Posted By :
Comment :0

Ouderbegeleiding

Niet altijd ben je al meteen na de geboorte op de hoogte van de beperking van je kind. Maar ook als dat wel zo is, dan nog kun je tegen allerlei moeilijkheden aanlopen die je nooit zou hebben bedacht!
Posted By :
Comment :Off

Brussenbegeleiding

Wij begeleiden brussen individueel en niet zonder resultaat. We weten van brussen dat ze blij zijn om even met iemand te kunnen praten over de dingen waar ze tegenaan lopen in de omgang met hun beperkte broer of zus.
Posted By :
Comment :Off

Jeugd begeleiding groep

Buitenschoolse begeleiding op maandag / dinsdag / donderdag / vrijdag van 14:30 tot 18:30 (inclusief maaltijd) en op woensdag van 12:30 tot 16:30 (inclusief lunch). Voor kinderen met een verstandelijke beperking.
Posted By :
Comment :0

Jeugd begeleiding individueel

Buitenschoolse begeleiding op maandag / dinsdag / donderdag van 14:30 tot 18:30 (inclusief maaltijd) en op woensdag van 12:30 tot 16:30 (inclusief lunch). Voor kinderen met een ernstige verstandelijke beperking.
Posted By :
Comment :0