Dagbesteding en begeleiding

In de Zorgnijverij bieden we groepsbegeleiding en individuele begeleiding aan kinderen, tieners, jongeren en volwassenen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking.

Volwassenen begeleiding groep

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur en tot 16.00 uur. Voor jongeren (vanaf 16 jaar) en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische beperking. We werken met hout en maken klein meubilair, kastjes, serveerbladen, vogelhuisjes et cetera.
Posted By :
Comment :0

Volwassenen begeleiding individueel

Voor jongeren (vanaf 16 jaar) en volwassenen met een (soms ernstige) verstandelijke en/of psychiatrische beperking. Meestal maken we producten van hout. Maar er kan ook andere invulling worden gegeven, gericht op specifieke vaardigheden en behoeften.
Posted By :
Comment :0

Jeugd begeleiding groep

Buitenschoolse begeleiding op maandag / dinsdag / donderdag van 14:30 tot 18:30 (inclusief maaltijd) en op woensdag van 12:15 tot 16:15 (inclusief lunch). Voor kinderen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische beperking.
Posted By :
Comment :0

Jeugd begeleiding individueel

Buitenschoolse begeleiding op maandag / dinsdag / donderdag van 14:30 tot 18:30 (inclusief maaltijd) en op woensdag van 12:15 tot 16:15 (inclusief lunch). Voor kinderen met een ernstige verstandelijke beperking en/of psychiatrische beperking.
Posted By :
Comment :0

De Zorgnijverij is een Wettelijk Toegelaten Zorginstelling

De Zorgnijverij biedt zorg op grond van de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg en moet daarom aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in de Wet Toelating Zorginstellingen. De wet stelt voornamelijk eisen aan goed bestuur.

Kidzcare

Kidzcare is de naam voor de zorg die wij bieden aan kinderen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische beperking. Kinderen die overdag naar het Speciaal Onderwijs (SO of VSO) gaan, worden door hun begeleider opgehaald uit school. In of vanuit de Zorgnijverij bieden wij de kinderen allerlei activiteiten en leren hen vaardigheden aan die de zelfredzaamheid van de kinderen vergroot. Wij maken een begeleidingsplan en stellen leerdoelen op die regelmatig samen met de ouders besproken en geëvalueerd worden. Ook bieden wij gezinnen ambulante begeleiding en ouderbegeleiding.

De begeleiders van Kidzcare zijn SKJ geregistreerd

Volgens het kwaliteitskader Jeugd is het een belangrijk gegeven dat de Zorgnijverij voor Kidzcare SKJ- geregistreerde jeugdprofessionals inzet. Onze jeugdprofessionals zijn SKJ geregistreerd omdat zij voldoen aan alle eisen voor vakbekwaamheid. Het SKJ blijft toezien op kwaliteit, toetsing en scholing. Dankzij de inzet van onze beroeps geregistreerde jeugdprofessionals is de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren gewaarborgd.

Ouders aan het woord

Een ouder van een jongvolwassen zoon vertelt: Afgelopen periode heeft onze zoon, gebruik gemaakt van de individuele begeleiding van de Zorgnijverij. Onze zoon heeft een verstandelijke beperking met ontwikkelingsachterstanden en nog wat andere beperkingen. Ik begeleid hem vanuit...
Posted By :
Comment :0

Onze sponsors